Tarih

Schwäbisch Hall - Genel Bakışla Tarih

Tarihi bozuk para olarak Heller
1972'de doğrudan imparatora bağlı kent bölgesinin bir planı
1900'lerde karakteristik olan kırmızı kostümü ile Büyük Siedershof

Kocher vadisinin yüksekleri neolik çağda (milattan önce 5. binyıl) yerleşim birimi olarak kullanılmıştir. Sonraki Schwäbisch Hall'in bulunduğu bölgede milattan önce 5. yüzyıldan birinci yüzyıla kadar Kelt'lerin tuz çıkaran işletmelerinin kalıntılarına rastlanmıştır. Yazılı kaynaklar ise yerleşim birimlerinin varlığını ancak ve büyük bir olasılıkla miladi 11. yüzyıldan kalma (tahribata uğramış) "Öhring'li vakıf mektubunda onaylamaktadır. Bu dönemde bölge tuz kaynağının bulunduğu vadiden, (bugün posta hanenin arkasında bulunan) zanaatçıların semtinden, idarenin bulunduğu bölgeye ve Jakon Kilisesi tarafında sınırlandırılan, bugünkü Belediye binasının bulunduğu alana kadar uzuyordu.

Şehrin kuruluşu birçok etapta 12. yüzyılda oluştu: 1156 yılında piskopos Gebhard von Würzburg yeni inşa edilmiş olan Michael Kilisesini kutsamış ve Michaelis Pazarını kurmuştur. 12. yüzyılın ikinci yarısında Hall’da değeri çok düşük olan Heller (para birimi) darp edilmiştir ve değerli olanın yerine geçmiş, yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanılmıştı. Hall 1204 yılından bir belgede ilk kez şehir olarak adlandırılıyor, 1280'den itibaren şehrin sınırları komşu şehirler Schenken ve Limpurg'la savaşlardan sonra tartışmasız kabul görmüştür. 1340 yılında hükümdar Ludwig der Bayer şehrin içişlerine müdahale etmek zorunda kalmış ve meclisin oluşumunu yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Meclis şehir politikasında belirleyici organdı. 1340 ile 1512 meclis 12 soylulardan, altı zenginden ve sekiz zanaatçıdan oluşuyordu. "Büyük anlaşmazlık" sonucu soylular 1510 ila 1512 yıllarında egemenliğini kaybetmişlerdi. Sonuç olarak meclis ağırlıklı akademik eğitim görmüş olan burjuva ailelerinin hükmü altına girmiştir, buradan yeni bir üst tabaka oluşmuştur.

14., 15. ve 16. yüzyılda Schwäbisch Hall şehri 1802 330 Kilometrekare ve 21.000 nüfusuyla önemli bir bölge haline gelmiştir. Doğrudan İmparatora bağlı Kente ait olmayan Comburg 1079 yılında Benedikten Manastırı olarak kurulmuştu ve 1488 yılında şövalye birimi olarak değiştirilmiştir.

Michael Kilisesinde 1522 yılından beri vaaz veren Johannes Brenz 1523 yılında şehrin reformasyona katılmasında etkin rol oynamıştır. Brenz 1548 yılından itibaren Württemberg dukalığın emrine girmiştir. Schwäbisch Hall şehri büyük ve ağır acılara sürükleyen ve 30 yıl süren savaş öncesi Schmalkalden İttifakına ve Protestan Birliğine katılmıştı: 1634 ve 1638 yılları arasında her beş kişiden biri vebaya, tifüse ve açlığa kurban gidiyordu.

1680 yılında Gelbingen'in banliyösü yanmıştır, 1728 yılında da merkezin büyük bölümü yangına kurban gitmiştir. Şehir kısa sürede bugüne kadar şehrin görünümünü hala etkileyen barok tarzı ile yeniden kuruldu (örneğin Belediye Binasının açılışı 1725). Meclis 18. yüzyılda tuz üretimini modernize etme kararını tuz üreticilerine karşı uygulamaya sokmuş ve 1800 yılında tuz üretimini yılda 500.000 kiloya çıkarmıştı. Schwäbisch Hall bu dönem Güneybatı Almanya'nın en büyük tuz üretim merkeziydi.

Württemberg Fransa'ya kaptırdığı Sagren Nehrindeki topraklara karşılık olarak 1802 yılında şehri işgal etti. Schwäbisch Hall böylece bağımsızlığını kaybetmiş ve Württemberg'in üst idari şehri konumuna getirilmişti. 19. yüzyıl başlangıçta duraklama ve gerileme dönemiydi. Endüstrileşme gecikerek /tereddütlü ilerliyordu. Bu yüzden birçok hallerli memleketini terk edip denizaşırı ülkelere, özellikle de ABD'ye ve Almanya'daki yoğun nüfuslu bölgelere göç ediyorlardı. 1804 yılında Württemberg tarafından devletleştirilerek Altstadt vasfından çıkarılan Saline 19. yüzyıl sonlarında ekonomik önemini yitirmiş ve 1924 yılında yok edilmişti. Demiryolları ağına 1862 yılında bağlandıktan sonra kaplıca ve kür bölgesi olarak şehir tekrar canlanmaya başlamıştır. Endüstri kuruluşlarının yerleşim ve gelişim şartları da iyi şekilde düzenlenmeye başladı.

Ancak 20. Yüzyılda Schwäbisch Hall yeni yerleşim birimlerinin kurulmasıyla vadinin dışına çıkabilmiştir. Şehir resmi makam yeri ve hizmet merkezi olarak gelişmiş, birçok okulun açılması ve hastabakıcı kurumların kurulması (1886 bugün Protestan Sosyal Hizmetler Kurumu) ve savaş şartlarında Bausparkasse'nin buraya taşınması ile de güçlenmiştir. Açık Hava Oyunlarının 1925'te oluşturulması bölgenin kültürel merkez konumuna gelmesinde atılmış önemli bir adımdı.

1933 yılında nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmesiyle politik karşıtlara ve Yahudi inancına mensup insanlara zulüm başlatılmıştı. 9 ve 10 Kasım 1938'de düzenlenen Pogrom gecelerinde Hall'li Naziler Steinbach'taki Sinagogu yakmışlar ve Oberen Harngasse'deki Betsaal'i, dükkanları ve evleri yerle bir etmişlerdi. Schwäbisch Hall'den yaklaşık 40 Yahudi Nasyonal Sosyalistler tarafından katledilmiş bir çokları da göçe zorlanmıştı. Sözde Ötenazi sırasında da 173 engelli insan hasta bakım kurumunda NS-Terörüne kurban gitmişlerdir. Savaş hazırlıkları Hessental'da1936 yılında hava kuvvetlerine ait havaalanının bitirilmesini sağlamış ve bombardıman uçakları ve avcı jetler Messerschmitt Me 262 burada konuşlandırılmıştı. 1944 yılında Hessental Tren İstasyonunda Nasyonal Sosyalist Toplama Kampı oluşturulmuş, kamptakiler Fliegerhorst Havaalanı gibi yerlerde iş köleleri olarak çalıştırılmışlardı. İkinci Dünya Savaşını ve Amerikan Ordusunun fethini de şehir ağır hasar görmeden atlatabilmiş eski Fliegerhorst havaalanı da Amerikalılar tarafından 1993 yılına kadar "Dolan Barracks" kışlası olarak kullanılmıştır.

1945 sonrası sürgün edilenlerin gelip yerleşmesiyle şehrin nüfusu hızla artmaya başlamıştı (Heimbach Yerleşim bölgesi). 1960 yılında Schwäbisch Hall "Büyük İlçe Merkezi" statüsüne kavuşmuştu. 1930'lu yıllarda Steinbach, Hessental ve Hagenbach(Bibersfeld'e ait bir Mahalle) Schwäbisch Hall'e başlandıktan sonra 1972 ile 1978 arasında uygulamaya sokulan şehir reformuyla Tüngental, Weckrieden, Sulzdorf, Gailenkirchen, Bibersfeld, Eltershofen, Gelbingen ve Heimbach şehir bölgesine dahil edildi. Bugün Schwäbisch Hall'in toplam nüfusu 36.000 kişiden oluşmakta.

Schwäbisch Hall'in tarihçesiyle ilgili daha detaylı bilgiyi şehir arşivinde ya da onların hazırladığı şehir kroniğinde bulabilirsiniz.