Kiliseler

Schwäbisch Hall'de Kilise ve İnanç

Birçok insan inançta güvence ve yön aramakta ve bulmaktadır. Ama sadece bu sebepten Schwäbisch Hall'de şehir yaşantısında kiliseler önemli rol oynamamakta. Toplumsal bir kurum olarak kiliseler insanlara yaşamın birçok olumsuzluklarında yardım etmekte ve böylece çok önemli bir sosyal görev üstlenmekteler.

Kısa adı ACK olan Schwäbisch Hall ve Çevresi Hıristiyan Kiliseleri Çalışma Grubunda Protestan ve Katolik topluluklarının yanı sıra Protestan Metodist Kilisesi topluluğu ve Evanjelik Hür Kilisesi topluluğu (Baptistler) bulunmaktalar. ACK içe dönük uzlaşmayı ve kiliseler arası birliği sağlamaya ve ortak çıkarları topluma yansıtmaya çalışmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Schwäbisch Hall'deki mezhepleri ve inanç gruplarını alfabetik olarak sıraladık.

İlginizi çeken kilisenin bilgilerini mezhep'i tıklayarak öğrenebilirsiniz.